หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม
 

เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคมออกวันที่เท่าไรคะ

เขียนโดย   คุณ สว.

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 11.26 น. [ IP : 61.7.190.251 ]  
 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ งวดประจำเดือนกรกฎาคม     ๒๕62  ในวันที่  4  กรกฎาคม  ๒๕62  ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมายังท่านเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในแต่ละประเภท มาแสดงตน ในการรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (เฉพาะผู้มีรับเงินสดเท่านั้น) และในส่วนของการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะเข้าบัญชีในวันดังต่อไปนี้
1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด จ่ายเงินในวันที่  2 กรกฎาคม 2562
2.ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ จ่ายเงินในวันที่ 4  กรกฎาคม  2562


เขียนโดย   คุณ อบต.ท่างาม

วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 10.11 น. [ IP : 1.20.99.12 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)