หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
............................................
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม
 

เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคมออกวันที่เท่าไรคะ

เขียนโดย   คุณ สว.

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 11.26 น. [ IP : 61.7.190.251 ]  
 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ งวดประจำเดือนกรกฎาคม     ๒๕62  ในวันที่  4  กรกฎาคม  ๒๕62  ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมายังท่านเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในแต่ละประเภท มาแสดงตน ในการรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (เฉพาะผู้มีรับเงินสดเท่านั้น) และในส่วนของการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะเข้าบัญชีในวันดังต่อไปนี้
1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด จ่ายเงินในวันที่  2 กรกฎาคม 2562
2.ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงเทพ จ่ายเงินในวันที่ 4  กรกฎาคม  2562


เขียนโดย   คุณ อบต.ท่างาม

วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 10.11 น. [ IP : 1.20.99.12 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-699-477