ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 24 )
32.00%
น้ำประปา ( 18 )
24.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 20 )
26.67%
ถนนภายในหมู่บ้าน ( 13 )
17.33%