หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบล
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและบูรณาการดำเนินการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
 

การเกษตรพอเพียงตัวอย่าง
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีอาชีพรับจ้าง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน
 

การสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
 

 

สนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะเรียนรู้ด้านอาชีพ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119