หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 

การพัฒนาการคมนาคมในตำบล
 

 

การพัฒนาก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ

การจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ชุมชนอย่างทั่วถึง

การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

พื้นที่การเกษตรที่ยังอนุรักษสิ่งแวดล้อม
 

 

อนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองชุมชน

การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยการใช้ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ

จัดทำแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
 

การปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการบริการประชาชน
 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำและบุคลากรของท้องถิ่นให้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อนำไปสู่ตำบลสุขภาวะ

การปรับปรุงอาคารสถานที่ สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้และบริหารจัดการ

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119