หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 


 
นายเอนก พิศแพว
ปลัด อบต.ท่างาม บริหารงานท้องถิ่น


 
นางสาวเบญจมาศ ทองกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาววาสนา เหลือสิงกุล
นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น(ต้น ๖)


นางสาวณภัทร ทองประไพ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ


นางสาวลัดดาวัลย์ คงมั่น
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายชัยพัฒน์ คนซื่อ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นายพัฒพงษ์ น้อมระวี
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน


นายสนธยา จันโอภา
พนักงานขับรถยนต์


นายเที่ยง สอาดนวม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119