หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
ตำบลท่างาม เป็นชุมชนเมืองขนาดกลางประชาชน ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านช่วยเหลือ เกื้อกูลกันตามวิถีชีวิตของชาวชนบท ยึดหลักตามพระพุทธ ศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
 
 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลท่างาม กลุ่มแม่บ้านบางตาโฉม (ม.8) กลุ่มแม่บ้านท่างามรุ่งเรือง อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน ตำบลท่างาม อาสาสมัครป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลท่างาม อาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (อสพป.) สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่างาม เครือข่ายสตรีตำบลท่างาม
 
 

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ตำรวจทางหลวง อ.อินทร์บุรี จำนวน 1 แห่ง
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดและสำนักสงฆ์จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
 
วัดกำแพง
วัดแจ้ง
 
วัดท่าอิฐ
วัดเกาะแก้ว
 
วัดตุ้มหู
วัดหัวดง
 


  ศูนย์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีดังนี้
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดท่าอิฐ
 
โรงเรียนวัดตุ้มหู
โรงเรียนวัดแจ้ง
 
โรงเรียนบ้านหัวดง    
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนวัดต้มหู
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข่อย โรงเรียนวัดท่าอิฐ
 
โรงเรียนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดตุ้มหู
 
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนบ้านหัวดง
         
  สาธารณสุขในตำบลสถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
 
สถานีอนามัยตำบลท่างาม
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

 
ศูนย์บริการแจ้งข้อมูลยาเสพติด จำนวน 1 ศูนย์
 
ศูนย์กีฬาประจำตำบล จำนวน 1 ศูนย์
 
ศูนย์ข้อมูลองค์การบริหาร ส่วนตำบล
      จำนวน 1 ศูนย์
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบต. จำนวน 1 ศูนย์
 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ศูนย์
 
ศูนย์ประชาสงเคราะห์หมู่บ้าน จำนวน 1 ศูนย์
 
ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 1 ศูนย์
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119