หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 56  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) [ 20 พ.ค. 2557 ]  อ่าน : 60  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2556 [ 21 ส.ค. 2555 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2555 [ 28 ส.ค. 2554 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2