หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานแสดงผการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ต.ค.58 - ก.ย. 59 [ 23 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 84  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2558 [ 3 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2557 [ 2 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 58  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2556 [ 21 ส.ค. 2555 ]  อ่าน : 58  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2555 [ 28 ส.ค. 2554 ]  อ่าน : 57  
 
ข้อบัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประจำปีงบประมาณ 2554 [ 17 ส.ค. 2553 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2   


     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119