หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศสรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศสรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง มีนาคม2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศสรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)