หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 46  
 
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)