หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการเงินประจำปีพ้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6