หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
     
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
[ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 1041  
 
[ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
[ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
[ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องรายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 13  
 
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2559 [ 10 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน งวดประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)  


     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119