หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการเงินประจำปีพ้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
[ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 1081  
 
[ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
[ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
[ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)     2   


     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119