หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที 1 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที 1 [ 1 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที 1 [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)     2      3      4