หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปี พ.ศ. 2563 - 2565 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ต.ค.60ถึงธ.ค.60 [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)