หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปี พ.ศ. 2563 - 2565 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2