หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปี พ.ศ. 2563 - 2565 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ต.ค.60ถึงธ.ค.60 [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2