หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   จิตอาสาเส้นทางเสด็จ16 ตุลาคม 2562   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาฯ   7 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ   3 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศุนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV   27 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2562 \"กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\\\\\\\\\\\\\" พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ เส้นทางเสด็จฯ    27 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การทบทวนและขออนุมัติปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   26 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.ท่างาม ร่วมกับ รพ.สต.ท่างาม พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก   26 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   24 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานจัดเก็บภาษี   24 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   24 ก.ย. 2562 5
  (1)     2      3      4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119