หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มืออบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน   23 พ.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562   18 ธ.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี 2562   16 พ.ย. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2562   16 พ.ย. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563   2 ต.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562   27 ก.ย. 2561 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณสายเลียบคันคลองเชียงราก หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม   11 ส.ค. 2560 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)   4 พ.ย. 2559 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี 2559   20 ต.ค. 2559 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2559   30 เม.ย. 2559 123
  (1)     2