หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 


 
เชิญเข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมความสามัคคีที่ท่างาม วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม  
 

เดือนเมษายนของทุกปีถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เรียกกันว่า วันสงกรานต์ ชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ กำหนดเป็นวันจัดงานประเพณีของชุมชนนั้นๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันพบญาติและอื่นๆ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม และประเทศเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และรำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมา พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ยกย่องเชิญชูเกียรติผู้สูงอายุ  และประชาชนที่ทำคุณประโยชน์
ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 11 เมษายน ของทุกปีเป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และได้เห็นถึงความสำคัญและใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น เนื่องจาก ผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม บุตรหลานและ   ผู้ใกล้ชิดเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเอาใจใส่ดูแลให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีความสุข สำหรับประเทศไทยวันผู้สูงอายุถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่านอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญอันดับต้น ๆ ของวัน ก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเอง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ตระหนักถึงการรักษาวัฒนธรรมของพื้นที่ตำบลท่างามและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลท่างาม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมความสามัคคีที่ ท่างาม ในวันที่ 11 เมษายน 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2566 เวลา 13.07 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119