หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 

 
เชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา  28  กรกฎาคม  2564    และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ลงบนหน้าหลักเว็บไซต์ของจังหวัดสิงห์บุรี  ผ่าน  www.singburi.go.th  ระหว่างวันที่  15-31  กรกฎาคม  2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 14.46 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119