หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น.  เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฎิบัติการ (ปักกลด) จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี ร่วมกับ หน่วยงานบรูณาการทุกภาคส่วน ได้ค้นหาและชักชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด หมู่ 1,2,3 และหมู่ 10 ตำบลท่างาม จำนวน 17 ราย (มารายงานตัว 10 ราย) พร้อมกับเยาวชนจำนวน 4 ราย เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาตามขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองเพื่อประเมินสภาพการเสพยาเสพติด และคัดแยกผู้มีพฤติกรรมการค้าออกจากผู้เสพ พร้อมกับชักชวนผู้เสพผู้ติดให้เข้าสู่การบำบัดรักษาฯ ในระบบสมัครใจ รวมถึงการสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน และยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 16.10 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119