หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างาม ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อจำกัดยุงลายในเขตุพื้นที่กลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 15.24 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119