หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ TH และการนำเสนอให้ความรู้ในการขยายการดำเนินงานโครงการการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน แห่งที่ 3 แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าอิฐ หมู่ที่ 6  
 

ภารกิจ อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ TH และการนำเสนอให้ความรู้ในการขยายการดำเนินงานโครงการการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน แห่งที่ 3 แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าอิฐ หมู่ที่ 6 โดยมีท่านนายก ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายก อบต.ท่างาม ท่านปลัด เอนก พิศแพว ปลัด อบต.ท่างาม และท่าน ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ นำทีมเข้าร่วมสร้างการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 11.38 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119