หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 

 
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้องค์รวมเพื่อผู้สูงอายุตำบลท่างาม  
 

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้องค์รวมเพื่อผู้สูงอายุตำบลท่างามโดยท่านนายอำเภออินทร์บุรี สุทธิพงษ์ พุทธจันทรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมด้วยท่านนายก อบต.ท่างาม ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ท่านกำนันตำบลท่างาม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม
ภารกิจ อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวัฏฏะกรรมลำดวน สุขสูงวัยด้วยศักยภาพชุมชนท้องถิ่น ในการทำหน้าที่เป็น “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. โดยมีการสร้างรูปธรรมที่พร้อมให้บริการเพื่อผู้สูงอายุและเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจภายใต้ศูนย์การเรียนรู้องค์รวมเพื่อผู้สูงอายุตำบลท่างาม ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ย่อย จำนวนทั้งสิ้น 5 ศูนย์ ประกอบด้วย
1. สำนักงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม
2. ศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลท่างาม
3. ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day Care) ตำบลท่างาม
4. ศูนย์นวด อบ สมุนไพรตำบลท่างาม
5. ศูนย์เรียนรู้การจัดปรับอาคารสถานที่ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุกวัยตำบลท่างาม (Universal Design by Ta-Ngam)
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้องค์รวมเพื่อผู้สูงอายุตำบลท่างาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 16.15 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119