หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม..จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี  
 

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม..จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย
สานพลังผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 15.50 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย