หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 


นายจักรินทร์ สามารถ
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 


นายนทพล แกมทับทิม
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


นายเอนก พิศแพว
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายสมจิตร์ ช้างปาน
ส.อบต.ม.1


นายนพพล เฟื่องฟู
ส.อบต.ม.1


นายเฉลิม สวัสดิรักษา
ส.อบต.ม.2


นายเอนก ชมชื่น
ส.อบต.ม.3


นายชิณกร สีผึ้งทอง
ส.อบต.ม.3


นายประสิทธิ์ รวยไม่ช้า
ส.อบต.ม.4


นายประกิต คำถาวร
ส.อบต.ม.4


นายธีรเดช รอดจู
ส.อบต.ม.5


นายศักดิ์ชาย ปานสิงห์
ส.อบต.ม.5
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119