หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 


นายจักรินทร์ สามารถ
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทร : 0895110921
 


นายนทพล แกมทับทิม
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทร : 0949495528


นายเอนก พิศแพว
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0814344096
 
 


นายนพพล เฟื่องฟู
ส.อบต.ม.1
โทร : 0863394739


-ว่าง-
ส.อบต.ม.1


นายเฉลิม สวัสดิรักษา
ส.อบต.ม.2
โทร : 0865244876


นายเอนก ชมชื่น
ส.อบต.ม.3
โทร : 0814331855


นายชิณกร สีผึ้งทอง
ส.อบต.ม.3
โทร : 0823515501


นายประสิทธิ์ รวยไม่ช้า
ส.อบต.ม.4
โทร : 0861317988


นายประกิต คำถาวร
ส.อบต.ม.4
โทร : 0890495808


นายธีรเดช รอดจู
ส.อบต.ม.5
โทร : 0895069263


นายศักดิ์ชาย ปานสิงห์
ส.อบต.ม.5
โทร : 0979704598
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119