หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
............................................
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


 
นายรัชกฤต อภิปัญญษคุณ
กำนันตำบลท่างาม
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางจำเรียง เหลือสิงห์กุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายพิชเนตร ทองดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3


นายวิโรจน์ ดีทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5


นายประสาร รวยไม่ช้า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4


นายณรงค์ ศรีกล่อม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9


นายจักรชัย เจกะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10


จ.ส.ท.สุชิน อ่อนนารถ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7


นายอนุพล ลาวัลย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8


นายมรกรต พรประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-699-477