หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างา
 
 
 
รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ และวางท่อระบายน้ำ PVC ชั้น [ 22 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
 
ทต.พรหมบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 96 
ทต.อินทร์บุรี 2564.8 เรื่อง งดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕ [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ทต.อินทร์บุรี 2564.7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
ทต.พรหมบุรี ดำเนินการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนบ้านบางประทุน หมู่ที่ 6 ซอยเ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.อินทร์บุรี 2564.6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาเทศบ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
อบต.บางมัญ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ค [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.โพสังโฆ องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว อง [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.พรหมบุรี ดำเนินการตัดกิ่งไม้ต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 3 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแป้ง ลงพื้นที่สำรวจการสร้างเขื่อน บริเวณ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.บางมัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บางมัญ 10 อันดับคะแนนสูงสุดการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใส่ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.โพกรวม ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ช่วยสาทะ อิ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โพกรวม ประกาศร่างขอบเขตงาน ( Terms Of Reference : TOR ) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.โพกรวม ประกาศราคากลาง โครงการ ขุด-ขนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังห [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โพกรวม ประกาศร่างขอบเขตงาน ( Terms Of Reference : TOR ) โครงการ ขุด-ขนทราย หมู่ที่ 1 ต [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.โพกรวม ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพกรวม อำเภอเมื [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ประกาศร่างขอบเขตงาน ( Terms Of Reference : TOR ) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธา [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พรหมบุรี ดำเนินการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถังประปาศาลาแม่บ้าน เขตชุมชนบ้านปากบาง หมู่ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
          กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  

กระเป๋าผ้า Handmade  

วัดเกาะแก้ว
   
 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
   
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
สห 0023.1/ว 2715  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"  [ 13 ก.ค. 2560 ]  
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560  [ 19 มิ.ย. 2560 ]  
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2560 ]  
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 8 มิ.ย. 2560 ]  
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA)  [ 7 มิ.ย. 2560 ]  
   
 
 
ฟิตเนสเปิดให้บริการหรือยังคะ (1 มี.ค. 2565)    อ่าน 67  ตอบ 1  
"บางโฉมศรี" คือความภาคภูมิใจ "ไม่ใช่จำเลยของสังคม (7 ธ.ค. 2564)    อ่าน 3911  ตอบ 22  
    
 
 


จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการขยายถนนสายเอเชีย-วัดท่าอ [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการขยายถนนสายเอเชีย-วัดท่าอ [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการขยายถนนสายเอเชีย-วัดท่าอ [ 2 ส.ค. 2565 ]

 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
   
   


   
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119