หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างา
 
 
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566 ลำดับที่ 1 [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
 
อบต.โรงช้าง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บางมัญ รับสมัครนักศึกาบุคคลทั่วไปและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โรงช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปล [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ไม้ดัด ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดบรรจุน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร สูงไม [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไม้ดัด ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดบรรจุน้ำ 20 ลูกบาศก์เ [ 20 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วิหารขาว [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแป้ง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ช่วงปิดภาคเรียนของนักเ [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.ไม้ดัด สัญญาซื้อขาย รถบรรทุกขยะมูลฝอย [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บางมัญ ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบางม [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โรงช้าง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เ [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวไผ่ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน องค์การบริหารส่วนตำบ [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.โรงช้าง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยจัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บางมัญ เรื่อง การลดขั้นตอนและการปรับปรุงระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 17 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.คอทราย ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) พร้ [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.บางกระบือ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายน้อย กระจ่างจิต นายกองค์การบริหารส่วนต [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.บางระจัน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญบุคคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอ [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
          


กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์
กระเป๋าผ้า Handmade
วัดเกาะแก้ว
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
   
 
สห 0023.3/147 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 30  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สห 0023.3/147 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 30  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 465 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พงศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 465 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พงศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สห 0023.3/137 แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเตียมความพร้อมเทศบาลคำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สห 0023.3/137 แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเตียมความพร้อมเทศบาลคำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 416 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 416 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
สห0023.3/ว222 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  [ 18 ม.ค. 2566 ]  
สห0023.3/ว200 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  [ 17 ม.ค. 2566 ]  
สห0023.3/ว216 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง)  [ 17 ม.ค. 2566 ]  
สห0023.3/ว42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
สห0023.3/ว43 การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
สห0023.3/ว93 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 9 ม.ค. 2566 ]  
สห0023.3/ว4333 การดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey  [ 23 ธ.ค. 2565 ]  
สห0023.3/ว1668 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  [ 22 ธ.ค. 2565 ]  
สห0023.3/ว1667 ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565 และประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย  [ 22 ธ.ค. 2565 ]  
สห0023.3/ว 4291 รายงานผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ Thai QM  [ 20 ธ.ค. 2565 ]  
สห 0023.1/ว 4278 การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิก (e-Service)  [ 19 ธ.ค. 2565 ]  
สห0023.3/ว 4276 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 19 ธ.ค. 2565 ]  
   
 
 
จอดรถ วางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ (15 มี.ค. 2566)    อ่าน 12  ตอบ 0  
สอบถาม ค่า PM 2.5 ตำบลท่างาม (13 มี.ค. 2566)    อ่าน 4  ตอบ 0  
    
 
 


จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศลักษณะมาตรฐาน ม.4 (ข) ขนาดไ [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาตามโครงการตีฝ้าเพดานศาลาเอนกประสงค์ บริเวณ [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างออกแบบเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ "อบต.ท่างาม" พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
   
   


   
 
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119