หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชีพ เจกะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมาน เฟื่องฟุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อสติ๊กเกอร์รถพยาบาลเอนกประสงค์ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง 4543 สิงห์บุรี (4ล้อ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางเข้าหมู่บ้านจากคลองมหาราชถึงถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการขุดลอกหนองโสนพร้อมขนย้าย เพื่อขยายถนนเลียบสายเอเซีย (ฝั่งทิศตะวันออก) และลงลูกรังปรับเกรดเรียบ บริเวณหนองโสน หมู่ที่ 9 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลวงพ่อขาว หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน กข 6664 สิงห์บุรี(4ล้อ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119