หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
............................................
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเข้าบ่อทราย หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก [ 11 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านออกทุ่งนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.1-01) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สห.ถ.17003 บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาแบ็คโฮ ตามโครงการกำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก ประจำปี 2564 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา บ้านหัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมูป่า หมู่ที่ 8 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จัดหาอาชีพเสริมแบบบรูณาการหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 036-699-477