หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาดำเนินการย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำรวม แสงสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาตามโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน นายสายันต์ พรมมา หมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซม/สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางวัดแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก ยี่ห้อ XXL ขนาด 12 นิ้ว 100w พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว มีบลูทูธ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครื่อข่าย อปท.จังหวัดสิงห์บุรี อายุ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119