หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกอบต.ท่างาม
" สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เน้นพลังการมีส่วนร่วม"
ที่ทำการ อบต.ท่างาม
วัดกำแพงแหล่งศรัทธาประชาชน
ท่างามแหล่งรวมปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน
สถานีอนามัยประจำตำบลท่างาม
วิสัยทัศน์ อบต.ท่างาม
“ เป็นองค์กรส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชน
พัฒนาทักษะการทำงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาตำบลสู่ตำบล
สุขภาวะตามวิถีพอเพียง ”
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 
 
จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุและชาวบ้านทั่วไปเล่าสืบทอด ต่อกันมาว่าเมื่อประมาณ150 ปีเศษ (พ.ศ. 2390)ชาวบ้าน แถบนี้ได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชา ธิปไตย ประชาชนลาว เนื่องจากขณะนั้นเมืองเวียงจันทร์มี ความธุรกันดาร การทำมาหากินลำบาก ประชาชนอดอยาก ประกอบกับชาวนาบางส่วนถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยของ ประเทศไทย เมื่อเดินทางผ่านมาถึงบริเวณพื้นที่แห่งนี้ ซึ่ง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารภูมิประเทศ เหมาะสมกับการเพาะปลูก จึงตั้งรกรากตรงพื้นที่แห่งนี้ และจากสภาพที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ประกอบกับมี ต้นข่อยขึ้นเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำเป็นจำนวนมากจึงเรียกว่า "ตำบลท่าข่อย" ต่อมาได้มีการทำท่าน้ำเพื่อความสะดวกใน การนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการค้าขาย ต้นข่อยจึงถูกทำลายและเกิดเป็นท่าน้ำที่มีความสวยงาม มองดูแล้วสบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นจึงมีการเปลี่ยน ชื่อใหม่ ว่า "ตำบลท่างาม" ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากสภาพ พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว อ้อย พืชสวน

เกษตรกรรม(ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์) จำนวน 356 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.61 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

ค้าขาย จำนวน 135 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.47 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

รับจ้าง จำนวน 386 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.94 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

ทำงานบริษัท จำนวน 118 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.15 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

รับราชการ จำนวน 94 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.29 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 15.51 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
 
 
เกษตรกรรม รับจ้าง
ค้าขาย ทำงานบริษัท
รับราชการ อื่น ๆ
    
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,217 คน
เป็นชายทั้งสิ้น 2,476 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.46 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
เป็นหญิงทั้งสิ้น 2,741 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.54 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,965 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 165.76 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.น้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา  
   
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม มีเนื้อที่ 31.69 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอำเภออินทร์บุรี 5 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโคกขาม 227 270 497 336  
2   บ้านโคกขาม 126 150 276 99
  3   บ้านโคกขาม 152 200 352 132  
4   บ้านบางเล็ก 78 90 168 64
  5   บ้านเกาะแก้ว 195 203 398 135  
6   บ้านท่าข่อย 160 186 346 102
  7   บ้านท่างาม 218 232 450 186  
8   บ้านบางตาโฉม 274 312 586 200
  9   บ้านปลาไหล 411 434 845 251  
10   บ้านหัวดง 474 469 943 308
  11   บ้านโพธิ์สำนัก 184 208 392 139  
    รวม 2,499 2,754 5,253 1,952
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ สิงหาคม 2558
 

 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
 
โรงอิฐ จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
 
โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
 
น้ำดื่มแม่บ้านท่างาม จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-392-1119